07 กรกฎาคม 2566
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดและแรงดันสูงสุดที่ผลิตโดย คนไทย
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดและแรงดันสูงสุดที่ผลิตโดย คนไทย
21 มิถุนายน 2566
“ถิรไทย” รับประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)” แสดงเครื่องหมายมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
“ถิรไทย” รับประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)” แสดงเครื่องหมายมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
27 เมษายน 2566
เติมเต็มความรู้ เพื่อ วิศวกรไทย…
เติมเต็มความรู้ เพื่อ วิศวกรไทย…
27 มีนาคม 2566
แหล่งเรียนรู้ ดูของจริง…
แหล่งเรียนรู้ ดูของจริง…
29 มิถุนายน 2565
“คนไทยทำได้” หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด และมีแรงดันสูงสุด ให้กับ กฟผ. เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ
“คนไทยทำได้” หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด และมีแรงดันสูงสุด  ให้กับ กฟผ. เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ
19 กุมภาพันธ์ 2564
Tirathai enters into strategic cooperation with Siemens Energy for Transformer Online Monitoring
Tirathai enters into strategic cooperation with Siemens Energy for Transformer Online Monitoring
19 กุมภาพันธ์ 2564
“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY
“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY
14 ธันวาคม 2563
อุตสาหกรรมดีเด่น...THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2020
อุตสาหกรรมดีเด่น...THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2020
09 ตุลาคม 2563
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
06 ตุลาคม 2563
ถิรไทย...ขอเติมเต็มการศึกษาของชาติ
ถิรไทย...ขอเติมเต็มการศึกษาของชาติ
08 กันยายน 2563
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
31 สิงหาคม 2563
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์