29 มิถุนายน 2565
“คนไทยทำได้” หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด และมีแรงดันสูงสุด ให้กับ กฟผ. เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ
“คนไทยทำได้” หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด และมีแรงดันสูงสุด  ให้กับ กฟผ. เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ
19 กุมภาพันธ์ 2564
Tirathai enters into strategic cooperation with Siemens Energy for Transformer Online Monitoring
Tirathai enters into strategic cooperation with Siemens Energy for Transformer Online Monitoring
19 กุมภาพันธ์ 2564
“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY
“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY
14 ธันวาคม 2563
อุตสาหกรรมดีเด่น...THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2020
อุตสาหกรรมดีเด่น...THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2020
09 ตุลาคม 2563
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
06 ตุลาคม 2563
ถิรไทย...ขอเติมเต็มการศึกษาของชาติ
ถิรไทย...ขอเติมเต็มการศึกษาของชาติ
08 กันยายน 2563
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
31 สิงหาคม 2563
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
20 สิงหาคม 2563
อุตสาหกรรมดีเด่น...ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
อุตสาหกรรมดีเด่น...ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
13 สิงหาคม 2563
สานใจ ความห่วงใย ชายแดนใต้
สานใจ ความห่วงใย ชายแดนใต้
06 สิงหาคม 2563
วิกฤตการณ์จากปัญหา COVID-19 ให้บทเรียนเราว่า เราต้องลดการพึ่งพาจากต่างประเทศให้มากที่สุด
วิกฤตการณ์จากปัญหา COVID-19 ให้บทเรียนเราว่า เราต้องลดการพึ่งพาจากต่างประเทศให้มากที่สุด
28 เมษายน 2563
ถิรไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ถิรไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน