25 ธันวาคม 2560
TRT แตกไลน์ ส่งบริษัทลูก "ถิรไทย อี แอนด์ เอส" ผนึก กฟภ. ทดสอบ สวิทช์เกียร์ 115kV GIS มูลค่ากว่า 10.3 ล้านบาท
TRT แตกไลน์ ส่งบริษัทลูก "ถิรไทย อี แอนด์ เอส" ผนึก กฟภ. ทดสอบ สวิทช์เกียร์ 115kV GIS มูลค่ากว่า 10.3 ล้านบาท
05 ตุลาคม 2560
"ถิรไทย" รับมอบเกียรติบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
"ถิรไทย" รับมอบเกียรติบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
04 ตุลาคม 2560
ถิรไทย ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
ถิรไทย ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
19 กันยายน 2560
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดให้มีพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดให้มีพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
31 สิงหาคม 2560
ถิรไทย ได้รับการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว
ถิรไทย ได้รับการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว
20 มิถุนายน 2560
ถิรไทย...ภูมิใจในความเป็นไทย...ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาของชาติ มอบหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ เพื่อการศึกษา
ถิรไทย...ภูมิใจในความเป็นไทย...ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาของชาติ มอบหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ เพื่อการศึกษา
25 พฤษภาคม 2560
TRT กวาดรายได้ Q1 อยู่ที่ 398.03 ล้านบาท พร้อมตุน Backlog ทั้งกลุ่มแล้วกว่า 2,250 ล้านบาท
TRT กวาดรายได้ Q1 อยู่ที่ 398.03 ล้านบาท พร้อมตุน Backlog ทั้งกลุ่มแล้วกว่า 2,250 ล้านบาท
01 มีนาคม 2560
"TRT" ประกาศจ่ายปันผล 0.13 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
"TRT" ประกาศจ่ายปันผล 0.13 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
16 กันยายน 2559
"ถิรไทย" คว้ารางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม
"ถิรไทย" คว้ารางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม
23 สิงหาคม 2559
TRT แถลงโชว์ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท
TRT แถลงโชว์ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท
19 สิงหาคม 2559
TRT ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.42 ล้านบาท หรือ 31.31 %
TRT ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.42 ล้านบาท หรือ 31.31 %
08 มีนาคม 2559
"TRT" คุยฟุ้งปี 59 คาดรายได้ก้าวกระโดดทะลุ 3,000 ล้านบาท
"TRT" คุยฟุ้งปี 59 คาดรายได้ก้าวกระโดดทะลุ 3,000 ล้านบาท