บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายและหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ดี จ.สมุทรปราการ

หากท่านมีความสนใจร่วมงานกับเรา ส่ง Resume พร้อมด้วยรูปถ่าย ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ท่านต้องการมาที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์

516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ +66 (0) 27697699 +66 (0) 27093236, 3230910 หรือ
อีเมล์ : personnel@tirathai.co.th
โปรดดู รายละเอียดข้อมูลของบริษัทได้ที่ : www.tirathai.co.th