ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ

โปรดกรอกข้อมูลของคุณเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

มีความประสงค์ขอรับข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้:


ฉันยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของฉันถูกนำไปใช้ใน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทภายในกลุ่ม

เมื่อกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งอีเมล์ตามที่อยู่อีเมลระบุไว้ โดยท่านสามารถคลิกที่ลิงค์สำหรับยืนยันการรับข้อมูลข่าวสารจากเรา