บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

516/1 หมู่ 4, นิคมอุตสาหกรรมบางปู, ถนนสุขุมวิท,
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ir@tirathai.co.th

อีเมล

+66 2 769 7699 ต่อ 1220

โทรศัพท์

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ หากมีคำถามเพิ่มเติมทางด้านการลงทุนสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้