สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้น้ำมัน เป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลง บริษัทฯ ดำเนินการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังภายใต้ เทคโนโลยีของ VA TECH EBG Transformatoren GmbH & Co ประเทศออสเตรีย และ Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น

Power

จากการที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการจัดส่ง บริษัทฯจะจัดส่งหม้อแปลง ไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยถอดส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าออกเป็นส่วนๆ เท่าที่จำเป็นก่อนจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง สำหรับการประกอบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัทฯจะคิดราคา ค่าบริการแยกต่างหากจากการคิดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งบริการดังกล่าวจะต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.), นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่ง แรงสูง เป็นต้น

TOP

บริษัทสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 300 MVA แรงดันไฟฟ้า 230 KV 

ในปัจจุบัน บริษัทฯถือได้ว่าเป็นผู้ผลิต 1 ใน 3 รายในประเทศไทยที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังถึงขนาด 200 MVA แรงดันไฟฟ้า 230 KV และเป็นผู้ผลิต 1 ใน 3 รายในประเทศ ที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 300 MVA แรงดันไฟฟ้า 230 KV

POWER TRANSFORMER ภาพรวมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะโวล์แอมแปร์ (MVA) หรือแรงดังไฟฟ้ามากกว่า 36 กิโลโวลต์ (kV) โดยมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 300 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) แรงดังไฟฟ้าสูงสุด 230 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งหม้อแปลไฟฟ้าที่มีขนาดเมกะโวลต์แอมแปร์มาก จะมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นด้วย

หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และหากต้องการพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดพิเศษ