ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ผู้ร้องเรียน) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ จากการแจ้งข้อร้องเรียนในครั้งนี้หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อประโยชน์การตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริง และจะได้รับการปกป้องไว้เป็นความลับตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อมูลการร้องเรียน
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น