02 May 2018
ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น
ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น
25 December 2017
TRT แตกไลน์ ส่งบริษัทลูก "ถิรไทย อี แอนด์ เอส" ผนึก กฟภ. ทดสอบ สวิทช์เกียร์ 115kV GIS มูลค่ากว่า 10.3 ล้านบาท
TRT แตกไลน์ ส่งบริษัทลูก "ถิรไทย อี แอนด์ เอส" ผนึก กฟภ. ทดสอบ สวิทช์เกียร์ 115kV GIS มูลค่ากว่า 10.3 ล้านบาท
05 October 2017
"ถิรไทย" รับมอบเกียรติบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
"ถิรไทย" รับมอบเกียรติบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์
04 October 2017
ถิรไทย ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
ถิรไทย ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
19 September 2017
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดให้มีพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดให้มีพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
31 August 2017
ถิรไทย ได้รับการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว
ถิรไทย ได้รับการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว
20 June 2017
ถิรไทย...ภูมิใจในความเป็นไทย...ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาของชาติ มอบหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ เพื่อการศึกษา
ถิรไทย...ภูมิใจในความเป็นไทย...ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาของชาติ มอบหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ เพื่อการศึกษา
25 May 2017
TRT กวาดรายได้ Q1 อยู่ที่ 398.03 ล้านบาท พร้อมตุน Backlog ทั้งกลุ่มแล้วกว่า 2,250 ล้านบาท
TRT กวาดรายได้ Q1 อยู่ที่ 398.03 ล้านบาท พร้อมตุน Backlog ทั้งกลุ่มแล้วกว่า 2,250 ล้านบาท
01 March 2017
"TRT" ประกาศจ่ายปันผล 0.13 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
"TRT" ประกาศจ่ายปันผล 0.13 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
16 September 2016
"ถิรไทย" คว้ารางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม
"ถิรไทย" คว้ารางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม
23 August 2016
TRT แถลงโชว์ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท
TRT แถลงโชว์ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท
19 August 2016
TRT ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.42 ล้านบาท หรือ 31.31 %
TRT ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.42 ล้านบาท หรือ 31.31 %