08 March 2016
"TRT" คุยฟุ้งปี 59 คาดรายได้ก้าวกระโดดทะลุ 3,000 ล้านบาท
"TRT" คุยฟุ้งปี 59 คาดรายได้ก้าวกระโดดทะลุ 3,000 ล้านบาท
10 July 2015
ถิรไทย ร่วมโชว์ศักยภาพ ในงาน mai FORUM 2015
ถิรไทย ร่วมโชว์ศักยภาพ ในงาน mai FORUM 2015
21 May 2015
"ถิรไทย อี แอนด์ เอส" รับมอบสัญญา กฟผ.
"ถิรไทย อี แอนด์ เอส" รับมอบสัญญา กฟผ.
26 February 2015
TRT รายได้ปี 57 กวาดไปรวม 2,026.36 ล้านบาท
TRT รายได้ปี 57 กวาดไปรวม 2,026.36 ล้านบาท
26 November 2014
TRT กวาด Backlog 3,112 ล้านบาท รับทรัพย์เป็นประวัติการณ์
TRT กวาด Backlog 3,112 ล้านบาท รับทรัพย์เป็นประวัติการณ์
16 October 2014
"ถิรไทย" รับงานใหญ่ กฟน.
"ถิรไทย" รับงานใหญ่ กฟน.
14 October 2014
ถิรไทย ผนึก Hedrich GmbH ประเทศเยอรมัน พัฒนาขบวนการอบแห้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในโลก
ถิรไทย ผนึก Hedrich GmbH ประเทศเยอรมัน พัฒนาขบวนการอบแห้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในโลก
09 October 2014
ถิรไทย ผนึก Hedrich GmbH ประเทศเยอรมัน พัฒนาขบวนการอบแห้งหม้อแปลงไฟฟ้าทันสมัยที่สุดในโลก
ถิรไทย ผนึก Hedrich GmbH ประเทศเยอรมัน พัฒนาขบวนการอบแห้งหม้อแปลงไฟฟ้าทันสมัยที่สุดในโลก
30 September 2014
การไฟฟ้าลาว เยี่ยมชมศัพยภาพการผลิตหม้อแปลง บมจ. ถิรไทย
การไฟฟ้าลาว เยี่ยมชมศัพยภาพการผลิตหม้อแปลง บมจ. ถิรไทย
15 August 2014
TRT กวาดรายได้ Q2 ไป 412.16 ล้านบาท คาดครึ่งปีหลังเตรียมโกย 1,800 ล้านบาท
TRT กวาดรายได้ Q2 ไป 412.16 ล้านบาท คาดครึ่งปีหลังเตรียมโกย 1,800 ล้านบาท
07 August 2014
"ถิรไทย" ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 56 ปี การไฟฟ้านครหลวง
"ถิรไทย" ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 56 ปี การไฟฟ้านครหลวง
29 April 2014
ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ายปันผล
ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ายปันผล