24 เมษายน 2562
ถิรไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ถิรไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
04 เมษายน 2562
ถิรไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถิรไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
27 มีนาคม 2562
นวัตกรรมใหม่ การสตาร์ทมอเตอร์
นวัตกรรมใหม่ การสตาร์ทมอเตอร์
20 มีนาคม 2562
ถิรไทย ขอเติมเต็มการศึกษาของชาติ
ถิรไทย ขอเติมเต็มการศึกษาของชาติ
19 มีนาคม 2562
ถิรไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและผู้มีอุปการะทุกท่าน
ถิรไทย ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและผู้มีอุปการะทุกท่าน
18 มีนาคม 2562
"TRT" โปรยยาหอม ปี 62 ฟื้นโต 20 % หลังตุน Backlog กว่า 1,748 ล้านบาท
"TRT" โปรยยาหอม ปี 62 ฟื้นโต 20 % หลังตุน Backlog กว่า 1,748 ล้านบาท
12 มีนาคม 2562
"ถิรไทย" ร่วมลงนาม กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ
"ถิรไทย" ร่วมลงนาม กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ
09 มีนาคม 2562
ถิรไทย ส่งมอบแสงสว่างและปัญญาเพื่อสังคมไทย
ถิรไทย ส่งมอบแสงสว่างและปัญญาเพื่อสังคมไทย
06 มีนาคม 2562
"TRT" ประเดิมปีหมูทอง คว้างาน กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA มูลค่ากว่า 267.8 ล้านบาท เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ
"TRT" ประเดิมปีหมูทอง คว้างาน กฟผ. ผลิตหม้อแปลงขนาด 333 MVA มูลค่ากว่า 267.8 ล้านบาท เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ
04 มีนาคม 2562
EGAT ส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทย
EGAT ส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทย
02 กรกฎาคม 2561
ถิรไทย โชว์ศักยภาพในงาน "mai FORUM 2018"
ถิรไทย โชว์ศักยภาพในงาน "mai FORUM 2018"
02 พฤษภาคม 2561
ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น
ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้น