19 กันยายน 2560

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดให้มีพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กำหนดให้มีพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่นๆ ภายใต้งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2560” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยคุณสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน