14 ธันวาคม 2563

อุตสาหกรรมดีเด่น...THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2020

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ท่าน นายกรัฐมนตรี พล เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก บมจ. ถิรไทย ได้รับรางวัล“อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ” THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2020 โดย นาย สัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับมอบ หลังจากมอบรางวัลเรียบร้อยแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะได้เยี่ยมชมบูธของผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งของ ถิรไทย และได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารเป็นที่ระลึกด้วย

ถิรไทย...ผู้ผลิตหม้อแปลงของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทยและเพื่อโลก