07 กรกฎาคม 2566

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดและแรงดันสูงสุดที่ผลิตโดย คนไทย

นายธีรวุฒิ เวทะธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบสัญญาให้กับ นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) รวม 2 สัญญา คือ สัญญาเลขที่ S100900-3166-TILS-TX-03(R) และ สัญญาเลขที่ S100905-3166–TIEC-TX-02 เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 333.33 MVA 500 kV จำนวน 14 เครื่อง รวมมูลค่ากว่าพันล้านบาท

สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า บริเวณภาคใต้ตอนล่าง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Press Conference อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย