19 สิงหาคม 2559

TRT ยอดพุ่งโกยรายได้ Q2 กว่า 597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.42 ล้านบาท หรือ 31.31 %

ถิรไทย หรือ TRT ประกาศผลการดำเนินงาน Q2 ปี 59 มียอดขายรวม 597.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 142.42 ล้านบาท หรือ 31.31 %เนื่องจากมีรายได้จากการส่งมอบงานของบริษัท และบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้น ด้าน “สัมพันธ์ วงษ์ปาน” ผู้บริหารเผยปีนี้คาดโกยรายได้ทะลุ 3,000 ล้านบาทแน่นอน หลังมีงานแล้วในมือกว่า Backlog แล้วกว่า 3,463 ล้านบาทแล้ว พร้อมเตรียมส่งมอบงานในปี 2559 ประมาณ 2,568 ล้าน ปี 2560 ส่งมอบอีก 527 ล้านบาท และปี 2561 ส่งมอบอีกกว่า 368 ล้านบาท

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 ว่า บริษัท มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 26.17 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 100.59 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 597.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 142.42 ล้านบาท คิดเป็น 31.31% เนื่องจากมีรายได้จากการส่งมอบงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้น

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 ว่า บริษัท มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 26.17 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 100.59 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 597.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 142.42 ล้านบาท คิดเป็น 31.31% เนื่องจากมีรายได้จากการส่งมอบงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.76 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินบาทในช่วงปลายงวดตามสถานการณ์ภายนอก โดยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 13.03 ล้านบาท ลดลง 3.31 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้วงเงินหมุนเวียนลดลงและไม่มีรายการสำรองเงินเพื่อชำระเงินกู้

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2559 จากการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้า และการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ทั้งตลาดพลังงานทดแทน วินฟาร์ม และโซล่าฟาร์ม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะมีผลประกอบการไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 3,110 ล้านบาท โดยรายได้จะมาการขายหม้อแปลงจากกลุ่มภาครัฐกว่า 570 ล้านบาท กลุ่มบริษัทเอกชนภายในประเทศ 1,065 ล้านบาท ส่งออก 570 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงกว่า 80 ล้านบาท และการบริการอื่น ๆ รวมถึงบริษัทฯในเครืออีกกว่า 825 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่องประมาณยอดรวมกว่า 10,405 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานในกลุ่มภาครัฐบาลกว่า 6,300 ล้านบาท และในภาคเอกชนในประเทศอีกกว่า 1,170 ล้านบาท และส่งออกอีกกว่า 810 ล้านบาท และในกลุ่มของงานบริการซ่อมบำรุงหม้อแปลง 575 และในกลุ่มที่ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้าอีกกว่า 1,550 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถประมูลงานได้ไม่ต่ำกว่า 20-25 %

“สำหรับปี 2559 คาดว่าจะเป็นปีทองของบริษัทฯ อีกปีหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) แล้วกว่า 3,463 ล้านบาท โดยส่งมอบในปี 2559 กว่า 2,568 ล้านบาท และปี 2560 มูลค่ากว่า 527 ล้านบาท และปี 2561 มูลค่า 368 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจรายได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน” นายสัมพันธ์ กล่าวสรุปในตอนท้าย