01 มีนาคม 2560

"TRT" ประกาศจ่ายปันผล 0.13 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น ถิรไทย หรือ TRT เฮ หลังบริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ในอัตรา 0.13 บาท ต่อหุ้น มูลค่าทั้งสิ้น 40,041,075.36 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พ.ค. 2560 พร้อมเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านเกี่ยวกับพลังงานรายใหญ่ของประเทศ เพื่อผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซึ่งบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราจ่ายปันผล 0.13 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,041,075.36 บาท โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

“นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซล ศรีนครินทร์ โดยมีวาระในการประชุมสำคัญๆ ต่าง ๆ ทั้งเรื่องการอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล อีกด้วย” นายสัมพันธ์ กล่าว