28 February 2012

TRT โชว์ผลงานปี 54 สุดหรูโตกระฉูด 40 % พร้อมประกาศจ่ายปันผลปี 54 รวม 40 สตางค์ต่อหุ้น

ถิรไทย หรือ TRT ประกาศผลประกอบปี 2554 โตกระฉูดพุ่งพรวดจากปีก่อน 39.72 % ด้วยกำไรสุทธิ 199.42 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 28.75 % สูงขึ้นจากช่วงปีก่อนเท่ากับ 26.99 % ด้วยยอดขาย 1,802.51 ล้านบาท "ผู้ถือหุ้นเตรียมรับทรัพย์" ปันผลเพิ่มอีก 25 สตางค์ต่อหุ้น หลังจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 15 สตางค์ จัดเต็มเป็น 40 สตางค์ต่อหุ้น ผู้บริหารฯ แย้มปีนี้ทิศทางสดใสคาดโตเพิ่มอีก 20 % พร้อมตุน Backlog ในมือแล้วกว่า 900 ล้านบาท แถม "ทริสเรทติ้ง" จัดอันดับให้ ถิรไทย ที่ระดับ "BBB+" สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทย

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2554 ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้สุทธิ มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 199.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.72 โดยมีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ที่ 1,802.51 ล้านบาท จากปีก่อนปิดที่ 1,426.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 376.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.37 และรายได้จากการบริการเท่ากับ 52.17 ล้านบาท ลดลง 13.44 ล้านบาท จากปีก่อน 65.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.48

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นปี 54 จากรายได้จากการขายเท่ากับร้อยละ 28.75 สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 26.99 และอัตรากำไรขั้นต้นจากรายได้จากการบริการ เท่ากับร้อยละ 70.58 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 70.61 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 109.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.79 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 198.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.20 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 13.25 และต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 21.30 ล้านบาท ลดลง 4.58 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 17.70

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการประชุม และได้มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่จ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 41,954,601.90 บาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในงวดนี้เป็น อัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 69,974,599 บาท

และในปี 2555 บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นอีกปีที่จะมีผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 % เนื่องจากคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ในส่วนของผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าขยายตัวมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) มูลค่ากว่า 900 ล้านบาทแล้ว แบ่งเป็นงานในภาครัฐบาลกว่า 350 ล้านบาท ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 25 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง 170 ล้านบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 161 ล้านบาท และ อีก 400 ล้านบาท จะเป็นงานภาคเอกชน และส่งออกต่างประเทศอีก 150 ล้านบาท

"สำหรับทิศทางในการลงทุน และการเข้าไปประมูลงานภาครัฐบาลในปี 2555 ในช่วง Q1-Q2 จะมีมูลค่ากว่า 4,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 1,600 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 800 ล้านบาท และการไฟฟ้านครหลวง 1,800 ล้านบาท และบริษัทฯคาดว่าจะสามารถชนะการประมูลงานได้มากกว่า 20 - 30% นอกเหนือจากงานในหน่วยงานเอกชน และส่งออกอีกส่วนหนึ่ง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จะคงรักษาระดับให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 20 - 25 % ควบคู่กับการรักษาสัดส่วนตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมาตรการในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อรักษาอัตราเติบโตของบริษัทฯ" นายสัมพันธ์ กล่าว และกล่าวต่อไปว่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับ "BBB+" จากบริษัทจัดอันดับ "ทริสเรทติ้ง" ด้วยแนวโน้ม "Stable" โดยอันดับเครดิตนี้ สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าภายในประเทศของถิรไทย ตลอดจนความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีกำลังไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมทั้งฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอีกด้วย นายสัมพันธ์ กล่าวปิดท้าย

###

นำเสนอข่าวโดยบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง โทร. 02-553-3161-3 หรือ 081-913-1291
Email : sitikorn@4h.co.th