28 August 2012

ถิรไทย ผนึก 3 การไฟฟ้าหลักของประเทศ จัดโครงการ "ถิรไทยแชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ"

ถิรไทย ผนึกกำลัง 3 การไฟฟ้าหลัก กฟน. กฟผ. กฟภ. และร่วมด้วย สพฐ. จัดโครงการ "ถิรไทย แชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ" หวังปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน คัด 12 โรงเรียน ที่โดดเด่น ออกรายการ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด และซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงรายเดียวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดไฟ เพราะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพลังงานต่างๆ ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่เห็นคุณค่า จนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงานงานขั้นพื้นฐานควรเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกของการอนุรักษ์พลังงาน ถิรไทยเล็งเห็นคุณค่าของพลังงาน จึงได้จัดโครงการ "ถิรไทยแชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ" เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชน

โครงการ "ถิรไทยแชมเปี้ยน โรงเรียนประหยัดไฟ" เป็นการแข่งขันประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในการจัดโครงการ โดยการแข่งขันจะคัดเหลือ 12 โรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น จะมีการทำพิธีมอบและติดแผ่นป้าย เพื่อประกาศว่าโรงเรียนเหล่านี้ไปเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกแล้ว ภาคละ 3 โรงเรียน

ซึ่งทั้ง 12 โรงเรียน จะได้ออกรายการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอโครงการของโรงเรียนตนเองและรูปแบบการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริง ทุกโรงเรียนที่ได้รางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร สำหรับผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 60,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รับทุนการศึกษารางวัลละ 25,000 บาท

โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทีมละ 5-10 คน จัดทำโครงการประหยัดไฟต่อเนื่อง ไม่เกิน 4หน้ากระดาษ A4 ตั้งแต่เปิดภาคเรียน 2/2555 และดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 14 สัปดาห์ ส่งใบสมัครมายัง ตู้ ปณ. 325 ลาดพร้าว ปิดรับเอกสารโครงการ และแผนงานประหยัดไฟ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tirathai.co.th หรือโทร .02-931-3050-7