29 October 2019

ถิรไทย ผนึก จีน สยายปีก ลุยธุรกิจใหม่

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับนายเดวิด โล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮดี้ เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี จำกัด (Haidi Energy Technology Co. Ltd) บริษัทผู้ผลิตเซลล์ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน ในการลงทุนพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านแบตเตอรี่สำหรับ Energy Storage System และ รถไฟฟ้า โดยเฉพาะการปรับรถธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้า หรือ Converted Electric Car เพื่อมาตอบสนองตลาดที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถไฟฟ้า ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา เมื่อเร็ว ๆ นี้