กิจกรรม
กิจกรรม << ถิรไทยต่อสังคม << หน้าหลัก

รายปี : ทั้งหมด   |   2555  |   2554  |   2553  |   2552  |   2551  |   2550

2556 จัดงาน" Safety Quality and Green Week"
บริษัทฯ ได้มีการจัดงาน" Safety Quality and Green Week"โดยจัด... more
2556 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมก... more
2556 ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว
บริษัทฯได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3(Green Sy... more
2556 "ถิรไทย" สหกรณ์ต้นแบบ สัมมนาร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอุปกรม ทวีโภค กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำ... more
2556 เซปักตะกร้อ เยาวชนถิรไทย คว้าแชมป์ ถ้วยสมเด็จพระบรมฯ ครั้งที่ 35
นายพัลลภ ชารีรักษ์ ผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยนักกีฬาเซปักตระก้อ นำ ... more

จัดงาน" Safety Quality and Green Week"
บริษัทฯ ได้มีการจัดงาน" Safety Quality and Green Week"โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2556 ในงานมีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ, เกมส์ด้านความปลอดภัย,กิจกรรม Walk Rally ,การฝึกอบรม,ประกวดภาพถ่ายด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทฯในเครือ ,สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ,ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 8 จังหวัดสมุทรปราการเป็นต้น
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้องค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้สัมผัสกับกระบวนการทำงานจากสถานที่จริง โดยในปี 2556 มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวน 9 สถาบัน 399 คน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยดอนบอสโก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น
ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว
บริษัทฯได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3(Green System) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 และได้รับมอบตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและในปี 2557 บริษัทฯมีเป้าหมายมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายใต้ชื่อโครงการ " ขยะยิ้ม "เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯมีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
"ถิรไทย" สหกรณ์ต้นแบบ สัมมนาร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอุปกรม ทวีโภค กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ในฐานะมีการจัดตั้งสหกรณ์ของ ถิรไทย ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ในงานสัมมนา เรื่อง ประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ โดยมี นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมสัมมนา นำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, นายนลทวัธ สมาธิ, นางสาวสุนันทา เพียรพิทักษ์กิจ และ นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เซปักตะกร้อ เยาวชนถิรไทย คว้าแชมป์ ถ้วยสมเด็จพระบรมฯ ครั้งที่ 35
นายพัลลภ ชารีรักษ์ ผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยนักกีฬาเซปักตระก้อ นำ โดยนายอนิรุจ สีสันต์, นายอุดร ประภาคินัง, นายสถิตย์ สุดสังข์ 3 นักหวดลูกพลาสติก "ทีมสโมสรถิรไทย" เข้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2556 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปีชาย จาก 30 ทีมทั่วประเทศ ณ แฟชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา