516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
T (662) 7697699
F (662) 7093236, 3230910
E-mail
ขายในประเทศ
marketing@tirathai.co.th

ขายต่างประเทศ
export@tirathai.co.th

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง << ผลิตภัณฑ์ << ผลิตภัณฑ์และบริการ << หน้าหลัก
หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 10 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) หรือแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 36 กิโลโวลต์ (kV) โดยมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 300 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 230 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่มีขนาดเมกะโวลต์แอมแปร์มาก จะมีความสามารถ ในการจ่าย ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้น้ำมัน เป็นฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวหม้อแปลง บริษัทฯ ดำเนินการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังภายใต้ เทคโนโลยีของ VA TECH EBG Transformatoren GmbH & Co ประเทศออสเตรีย และ Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น

จากการที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการจัดส่ง บริษัทฯจะจัดส่งหม้อแปลง ไฟฟ้าให้กับลูกค้าโดยถอดส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าออกเป็นส่วนๆ เท่าที่จำเป็นก่อนจัดส่งให้ลูกค้า เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง สำหรับการประกอบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง บริษัทฯจะคิดราคา ค่าบริการแยกต่างหากจากการคิดราคาหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งบริการดังกล่าวจะต้องทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับผู้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.), นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่ง แรงสูง เป็นต้น ในปัจจุบัน บริษัทฯถือได้ว่าเป็นผู้ผลิต 1 ใน 3 รายในประเทศไทยที่สามารถผลิต หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังถึงขนาด 200 MVA แรงดันไฟฟ้า 230 KV และเป็นผู้ผลิต 1 ใน 2 รายในประเทศ ที่สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 300 MVA แรงดันไฟฟ้า 230 KV