516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
T (662) 7697699
F (662) 7093236, 3230910
E-mail
ขายในประเทศ
marketing@tirathai.co.th

ขายต่างประเทศ
export@tirathai.co.th

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย << ผลิตภัณฑ์ << ผลิตภัณฑ์และบริการ << หน้าหลัก

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายคือ หม้อแปลงที่รับไฟฟ้าจากสายระบบจำหน่าย (Distribution Line) ของการไฟฟ้า ปกติจะเป็นหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) และแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 กิโลโวลต์ (kV)