516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
T (662) 7697699
F (662) 7093236, 3230910
E-mail
ขายในประเทศ
marketing@tirathai.co.th

ขายต่างประเทศ
export@tirathai.co.th

วารสาร
วารสาร << องค์ความรู้และวารสาร << หน้าหลัก
วารสารถิรไทย Aesthetics Scene
ปีที่ 7 : ฉบับที่ 21 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2561
วันที่ Issue ดู HTML ดาวน์โหลด
ปีที่ 7 : ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561 ในหลวงในดวงใจ
ปีที่ 7 : ฉบับที่ 19 ประจำเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560 Green For All
ปีที่ 7 : ฉบับที่ 18 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2560 Asean Power Frid
ปีที่ 6 : ฉบับที่ 17 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560 UNDERGROUND ELECTRICAL POWER SUBSTATION
ปีที่ 6 : ฉบับที่ 16 ประจำเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2559 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ปีที่ 5 : ฉบับที่ 15 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2559 TIRATHAI TESTING LAB MOVING TOWARDS AEC
ปีที่ 5 : ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 VOLTAGE REGULATED DISTRIBUTION TRANSFORMER
ปีที่ 5 : ฉบับที่ 13 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 OUR FAST DYNAMIC RELIABLE
ปีที่ 4 : ฉบับที่ 12 ประจำเดือน เมษายน 2558 OUR NEW DISTRIBUTION TRANSFORMER PLANT
ปีที่ 4 : ฉบับที่ 11 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 TRANSFORMER OILS
ปีที่ 4 : ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2557 TEST อย่างมี TASTE
ปีที่ 3 : ฉบับที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2557 WHY COAL-FIRED POWER PLANT?
ปีที่ 3 : ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2556 SMART GRID
ปีที่ 3 : ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ON BEHALF OF VIRTUE
ปีที่ 2 : ฉบับที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2556 LIVE A GREEN LIFE
ปีที่ 2 : ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2555 CHALLENGING THEORIES
ปีที่ 2 : ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2555 25 YEARS SINCE 1987
ปีที่ 1 : ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2555 VAPOR PHASE DRYING
ปีที่ 1 : ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ELECTROMAG
ปีที่ 1 : ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2554 DIELECTIC