516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
T (662) 7697699
F (662) 7093236, 3230910
E-mail
ขายในประเทศ
marketing@tirathai.co.th

ขายต่างประเทศ
export@tirathai.co.th

ที่ตั้งบริษัท
ที่ตั้งบริษัท << ติดต่อบริษัท << หน้าหลัก
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน
516/1 หมู่ที่ 4 (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. (662) 7697699
Fax. (662) 7093236, 3230910